ÉLETBIZTOSÍTÁS

Mi az életbiztosítás?

Az életbiztosítás célja, hogy abban a sajnálatos esetben, ha a szerződés megkötője életét veszti, a kedvezményezettek (jellemzően családtagjai, például gyermekei) anyagi terhei a lehető legkisebbek legyenek. Az ilyen biztosítások esetében a biztosítási esemény leggyakrabban egy személy elhunyása, de a modern életbizotsítások komplett szolgáltatásokat adnak, gyakran fedezetet biztosítanak kórházi kezelésekre is, illetve egy adott életkor elérése után életjáradékot adnak. Ha tehát a szerződést kötő személy betölti például a 65. életévét, utána havi járadékot kap – s a bekövetkező halálakor ettől még a kedvezményezettek is hozzájuthatnak a megállapított összeghez.

A havi díjfizetésért cserébe gondoskodhatunk a hátrahagyottakról, ami miatt ez a biztosítási forma a gondoskodó szülők számára alapvető. A családról való anyagi gondoskodás a síron túl is folytatható: a temetés költségei önmagukban is anyagi elnehezülést okozhat, de például a kenyérkereső elvesztése drámai következményekkel járhat. Az életbiztosítások esetén egyszeri fix összeg, de ezzel együtt akár életjáradékszerű havi támogatás is kérhető, amellyel a megszokott életszínvonal fenntartható.

A kombinált életbiztosítások egyáltalán nem riasztó biztosítási termékek: egyes szolgáltatók meghatározott összeget fizetnek fontos életesemények során is, például házasságkötéskor vagy a nyugdíjba lépéskor is. Egyes életbiztosításokat megtakarítási számlákkal kombinálnak, és jellemzően a megkötéskor is az élet kap központi szerepet, nem a halál. A modern életbiztosítás esetén csupán az egyik biztosítási esemény a biztosított életének vége.